La dignitat dels ous

ou

Abstret integrament del power point que podeu trobar aqui

Des de fa uns anys, gairebé tots els ous que comprem tenen gravat un codi alfanumèric. La més important de totes les xifres és la primera. Aquesta ens indica si la gallina viu en condicions dignes o, pel contrari, està amuntegada dins d’una gàbia i sense veure la llum del sol, des del seu naixement fins a la seva mort.

Quan la primera xifra és un 3, significa que aquesta gallina viu amuntegada en una gàbia, amb un espai màxim per a cada gallina de 600 cm2, és a dir, menor que la superfície d’un foli. Se les sol tallar el bec (operació molt dolorosa) per tal que quan estiguin desesperades per l’estrès, no puguin picotejar a les seves companyes. Al trepitjar tan sols el filferro de les gàbies, se’ls hi produeixen gravíssimes ferides i malformacions a les potes. Aquestes gallines és probable que mai arribin a veure la llum del sol. Recorda, els ous que el seu primer número de codi és un 3 venen de gallines que viuen amuntegades en gàbies.

Quan la primera xifra és un 2, la gallina que l’ha post viu al terra de naus densament poblades, de fins a 12 gallines per metre quadrat. En èpoques de calor moltes moren per asfíxia. No estan en gàbies, però mai surten a l’exterior i en prou feines tenen espai per moure’s. L’amoníac i la pudor dels excrements contaminen l’aire i proliferen les malalties. També se’ls acostuma a tallar el bec per tal que no s’agredeixin les unes a les altres.

Quan la primera xifra és un 1, vol dir que aquest ou ha estat post per una gallina camperola. Poden sortir a l’exterior, furgar la terra i moure’s amb certa llibertat. La densitat de les gallines fóra del galliner no pot ser superior a una cada 4 metres quadrats.

Quan la primera xifra és un 0, significa que aquest ou pertany a la producció ecològica. Les gallines es mouen amb una llibertat similar a les gallines camperola (codi 1) i, a més, el 80% de la seva alimentació ha de procedir de l’agricultura ecològica. Limitant-se també l’ús d’antibiòtics i medicaments.

A l’embolcall dels ous ecològics i camperols s’especifica clarament que pertanyen a aquest tipus de producció. Recorda, aquests ous han de tenir el codi 0 o 1. Intenta no consumir ous de gallines criades en gàbies (codi 3) o en terres de naus (codi 2). Ajudaràs a disminuir el maltractament animal. Moltes gràcies per voler-te informar d’això!